Partio

Partio on maailmanlaajuinen nuorisoliike, jonka keskeisiä periaatteita ovat yhdessä päättäminen, elämyksellisyys, ryhmässä toimiminen, tekemällä oppiminen ja toiminta luonnossa. Vanhemmat partiolaiset johtavat nuorempia viikoittain kokoontuvissa ryhmissä. Viikoittaisten kokouksien lisäksi toimintaan kuuluu leirejä, lyhyempiä retkiä, kursseja ja monenlaisia tapahtumia.

Partio on kaikille avointa, poliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki ikään, sukupuoleen ja uskontoon katsomatta. Eri ikäkausien taitotason mukaan suunniteltu ohjelma takaa onnistumisen elämyksiä ja mielekästä tekemistä ihan jokaiselle!

Koudissa noudatetaan virallista partio-ohjelmaa. Tietoa partiotoiminnasta löydät osoitteesta partio.fi.