Ikäkaudet

PARTIOTOIMINTA ON JAETTU VIITEEN ERI IKÄKAUTEEN:

  • sudenpentuihin, 7-9 -vuotiaat
  • seikkailijoihin, 10-12 -vuotiaat
  • tarpojiin, 12-15 -vuotiaat
  • samoajiin, 15-17-vuotiaat
  • vaeltajiin,  18-22-vuotiaat
  • Aikuiset yli 22 -vuotiaat

 

7-9 -vuotiaat toimivat sudenpentuina n. 10-15 hengen laumoissa. Sudenpennut toimivat joko sekaryhmissä tai tytöt ja pojat erikseen. Sudenpennut kokoontuvat kerran viikossa tunnin ajaksi Venholle tai Mosalle. Sudenpennut osallistuvat omien retkiensä lisäksi alueen yhteisiin sudenpentutapahtumiin ja lippukunnan kesäleireille.

 

10-12 -vuotiaat toimivat seikkailijoina joukkueissa. Seikkailijat kokoontuvat kerran viikossa puolentoistatunnin ajan kololla. Seikkailijajohtajat huolehtivat siitä, että joukkue toimii seikkailijaohjelman mukaisesti ja retkeilee. Seikkailijat osallistuvat omien retkien lisäksi kesä- ja talvileireille sekä muihin lippukunnan tapahtumiin. Halutessaan seikkailijat kilpailevat niin lippukunnan omissa (Koudan Koitos) kuin ulkopuolisten tahojenkin järjestämissä partiotaitokilpailuissa (kevät pt-kisa Törmä).

 

12-15 -vuotiaat toimivat tarpojina. Tarpojatoiminnan on tarkoitus valmistaa nuoria paremmin johtajatoimintaan. Tarpojat kokoontuvan seikkailijoiden tavoin kerran viikossa kololle 1,5 tunniksi. Tarpojaryhmät osallistuvat kesä- ja talvileireille, muihin lippukunnan tapahtumiin ja lippukunnan omiin ja ulkopuolisten tahojen kisoihin. Tarpojien viimeinen kevät huipentuu Ryhmänohjaaja-kurssiin, jossa opitaan tärkeitä taitoja johtamiseen ja ryhmänohjaukseen liittyen.

 

15-17- vuotiaat ovat samoajaikäisiä johtajia. Samoajana on mahdollista ryhtyä vetämään omaa ryhmää. Ryhmänjohtamisen ohessa samoajat ovat tärkeässä roolissa lippukunnan tapahtumien järjestämisessä. Samoajat toimivat halutessaan omissa samoajaryhmissä ja järjestävät omia retkiä.

 

18-22 -vuotiaat ovat vaeltajia. Vaeltajat toimivat enimmäkseen lippukunnan pesteissä ja ovat aktiivisesti mukana tapahtumien järjestämisessä ja viikottaisessa toiminnassa. Vaeltajat voivat myös kokoontua oman ikäkautensa kesken ja osallistua vaeltajatoimintaan.

 

22 -> vuotiaat
Yli 22-vuotiaat ovat aikuisia, mutta toimivat ihan samoissa pesteissä kuin esimerkiksi vaeltajatkin.