Johtajille

Retkilomake
Täytä ennen retkeä ja kerro retkestä myös ikäkausivastaavalle!

Tapahtumalomake
Tapahtumanjohtaja täyttää vasta kun tapahtuma on pidetty

Puolivuotislomake
Ryhmänjohtajat täyttävät kauden päätteeksi (jouluna tai loppukeväästä)

Kävin jossain -lomake
Toimintaa muualla kuin omassa lippukunnassa, esim. pt-kisat ja kurssit ilmoitetaan tällä lomakkeella!

__________________________________________________

Tilityslomakkeet ovat .pdf-muodossa
ja niiden tarkasteluun tarvitset Adobe Readeria.

Tapahtumatilityslomake
Retkien ja tapahtumien tilittämiseen.
Muista merkitä mikä ikäkausi oli kyseessä!

Kulukorvauslomake
Hankintojen tilittämiseen, esimerkiksi koloille & kokouksiin
ostetut tarvikkeet tilitetään tällä.

Kilometrikorvauslomake
Partiotapahtumien huolto tms. kilometrit tilitetään tällä. Muista kirjata lomakkeeseen, mikä tapahtuma kyseessä!